SEPTIČKA JAMA 1000 L - 1 KOMORA

SEPTIČKA JAMA 1000 L - 1 KOMORA

ROSEPTIC

Septičke jame se grade kao nepropusni kolektori za komunalne otpadne vode iz kojih se komunalne otpadne vode odvode na pročišćavanje odnosno pročišćavanje na komunalnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.
Iznimno, komunalne otpadne vode mogu se prikupljati u neprotočnu septičku jamu samo na područjima gdje pročišćavanje komunalnih otpadnih voda nije tehnički izvedivo zbog posebnih okolnosti kao što su posebni geografski uvjeti ili rijetko naseljena zgrada.

UPOTREBA:
Septičke jame služe  za fekalne vode, te se upotrebljavaju u novogradnji, adaptaciji postojećih kuća, zgrada ili drugih stambenih i poslovnih objekta.
Ukopavamo ih samostalno ili s više spojenih te tako povećavamo volumen.
Služe kao predobrada otpadnih voda iz kuhinja, WC-a, perilica rublja, umivaonika i tuševa.
Roto septičke jame su identičnog izgleda i konstrukcije kao rezervoari za ukop te dolaze u istim veličinama.
Jedina razlika je ta, što postoje verzije sa jednom komorom tj. bez pregrada, s dvije komore, odnosno jednom pregradom i s tri komore, tj. dvije pregrade.

MATERIJAL:
Rezervoari su izrađeni iz polietilena.

UGRADNJA:
Svojom konstrukcijom namjenjeni su ukopu u zemlju. Brzo se i jednostavno ugrađuju .

EKOLOGIJA:
Imaju dug vijek trajanja i moguće ih je 100% reciklirati.

SAVJETI ZA KORISNIKA:
• mjesečno provijeriti nivo fekalija
• kod pražnjenja potrebno kontaktirati ovlašteno komunalno poduzeće.

DIMENZIONIRANJE SEPTIČKE JAME:
Preporučena veličina po osobi je 150l/dan. Veličina utoka je DN 110 ili 125.
Septičke jame nisu protočne i prema potrebi, mogu biti: 
• Jednokomorne, 
• Dvokomorne ili 
• Trokomorne

 
CIJENA: NA UPIT
 
 
 
 
Šifra proizvoda: 100062389
 
 
 
Pošaljite upit za ovaj proizvod
 
 
SEPTIČKA JAMA 1000 L - 1 KOMORA - KARAKTERISTIKE PROIZVODA
TIP   Roseptic 1000 L - 1 KOMORA
ŠIFRA   100062389
VOLUMEN  (lit) 1000
TEŽINA  (kg) 65
DUŽINA  (mm) 1580
ŠIRINA  (mm) 1060
VISINA  (mm) 1000/1380
POKLOPAC   2x T4
 

Kupite i povezane proizvode: