Pioniri su na području proizvodnje polietilenskih proizvoda u Europi te jedan od najvećih proizvođača roto lijeva na tom području. 

  Zašto Roto? - Sve