SEPARATOR ULJA NS 65 SIP - 16000 L

ROSEP

MATERIJAL
Sakupljači ulja izrađeni su od polietilena,koji je primjeren za fekalne i čiste vode.

UPOTREBA
U skladu sa direktivom EU sakupljači moraju biti ugrađeni na sva parkirališta, otvorenog i zatvorenog tipa, automobila,kamiona i drugih vozila. Namjenjeni su izlučivanju lakih tekučina, prema preuzetim EU standardima SIST EN 858 1 i SIST EN 858 2.

STUPANJ ČIŠĆENJA
U osnovi su podjeljeni na dva razreda to jest I. razred, sa udiom u istjecanju do 5 mg/l i II. razred sa udiom u istjecanju do 100 mg/l. Sakupljači I. razreda su sastavljeni od taložnika blata, separatora ulja i koalescentnog filtra. Sakupljači II. razreda se sastoji od taložnika blata i separatora bez koalescentnog filtra pa se voda iz njih pušta u kanalizaciju.

EKOLOGIJA
Rezervoari imaju dug vijek trajanja i moguće ih je 100% reciklirati.

 
 
CIJENA: 52.250,00 KN
 
41.800,00 KN + PDV
 
 
 
Šifra proizvoda: 7205