BIOPROČIŠĆIVAČ ROMEM 6000 L

SISTEM DJELOVANJA
MBR filtraciju možemo opisati kao postupak odvajanja suspendiranih dijelova od tekuće osnove, tako da tekućina prolazi kroz porozan medij. Porozan medij može biti zrnati (zrnati filter) ili polupropusna membrana (membranski filter). U membranskoj filtraciji glavni se tok (eng. feed stream) tekućine (eng. suspension) sastoji od krutih čestica koje želimo ukloniti: sedimenti, alge, bakterije, praživotinje, virusi ili koloidne čestice. Glavna je svrha membranske filtracije stvaranje dvaju tokova: tekućine (vode) iz koje su čestice bile u potpunosti uklonjene te otpadnog toka.

PREDNOSTI

  • visoki stupanj pročišćenosti,
  • potrebna je do 75 % manja zapremnina bazena,
  • kompaktan način izrade,
  • mala proizvodnja mulja,
  • veća fleksibilnost i pouzdanost rada
  • neugodni mirisi svedeni na minimum.
 
CIJENA: NA UPIT
 
 
 
 
Šifra proizvoda: -