BIOPROČIŠĆIVAČ ROMEM 4 PE 4000 L

RoMem

Membranska filtracija moderna je fizikalno-kemijska tehnika odvajanja koja se zasniva na razlikama u propusnosti sastojaka koje nalazimo u vodi.
Kod pročišćavanja otpadnih voda MBR tehnologijom kombinira se biološki proces pročišćavanja s jedinicom za filtriranje (membranski filter).
U membranskom postupku voda se crpi kroz površinu membrane, čime nastaju dva produkta: voda i zadržana vodena suspenzija.
Membrana je obično izrađena od sintetičkog materijala, koji je tanji od 1 milimetra te polupropusan (eng. semipermeable), što znači da neke tvari potpuno propušta, dok druge zadržava na površini.
Rezultat toga je protok tvari koje su prošle kroz membranu te protok tvari koje membrana zadržava.

SISTEM DJELOVANJA
MBR filtraciju možemo opisati kao postupak odvajanja suspendiranih dijelova od tekuće osnove, tako da tekućina prolazi kroz porozan medij. Porozan medij može biti zrnati (zrnati filter) ili polupropusna membrana (membranski filter). U membranskoj filtraciji glavni se tok (eng. feed stream) tekućine (eng. suspension) sastoji od krutih čestica koje želimo ukloniti: sedimenti, alge, bakterije, praživotinje, virusi ili koloidne čestice. Glavna je svrha membranske filtracije stvaranje dvaju tokova: tekućine (vode) iz koje su čestice bile u potpunosti uklonjene te otpadnog toka.

PREDNOSTI

  • visoki stupanj pročišćenosti,
  • potrebna je do 75 % manja zapremnina bazena,
  • kompaktan način izrade,
  • mala proizvodnja mulja,
  • veća fleksibilnost i pouzdanost rada
  • neugodni mirisi svedeni na minimum.


 

 
CIJENA: NA UPIT
 
 
 
 
Šifra proizvoda: 7200088809